Tjenster

MAPS tilbyr deg:

 

  • Lederstötte
  • Kompetanseutvikling
  • Utvikling av grupper
  • Håndtering av konflikter
  • Coaching og råd
  • Forebyggende helsearbeid: håndtere stress, redusere vekt, røykestopp
  • Livsstil: Diet, mosjon, avhengighet, relasjoner
  • Behandling for smerter

 

Metoder

Disse tjenestene tilbys via kurspakker, `workshops ‘, foredrag, veiledning og behandling. MAPS ønsker for hver skreddersy tjenestene fordi behovene varierer.

 

Ta kontakt, og jeg gir deg forslag på design og pris for deg, uten kostnader.

 

Hvorfor?

Mye forskning viser betydningen av å investere i tiltak som gir god helse og velvære. Det er en personlig og økonomisk gevinst i form av trivsel og evne til fremgang mot sine mål. Både som et individ, gruppe, bedrift eller organisasjon.